dijous, 15 de maig del 2008

zum Beispiel


a punta d'alba xisclar bogeries

zum Beispiel:

(estació de tren de girona, 12 de maig del 2008)